Archive for the ‘Irratsionaalsus’ Category

Mis on olulisem: olukorra tõlgendamine või andmete täpsus?

Otsuste tegemiseks on vaja andmeid. Mida rohkem andmeid, seda parema otsuse saab. Või kas ikka saab? Siin on hea välja tuua arvamus kunagisest HBRi artiklist “The High Cost of Accuracy”: See, kuidas juhid ärikeskkonda tõlgendada oskavad, mõjutab ettevõtte edukust oluliselt rohkem kui ärikeskkonda puudutava info täpsus. Autorite järeldus oli, et raha kulutamine kogutava andmehulga täpsuse […]

Loe edasi »

Tulevikku tahavaatepeegli kaudu

We look at the present through a rear-view mirror. We march backwards into the future. Marshall McLuhan Kas pole tabavalt öeldud?

Loe edasi »

Saame tuttavaks: otsustamispõhised faktid

Küsimus juhile: “Millele tuginevad Teie otsused?” Juht: “Aga loomulikult faktidel põhinevale analüüsile!” Tuleb tuttav ette? On ju juhtide seas üsna valdav arvamus, et nende organisatsioonis toimub otsustamine eelkõige faktide põhjal (ingl. k. evidence-based decision making) – seejures tajumata, et enamasti sünnivad faktid hoopis otsustamise põhjal (ingl. k. decision-based evidence making). MIT Sloan Management Review avaldas […]

Loe edasi »

Rakenda “õige” strateegia!

Nagu me kõik teame, võib juhte jagada laias laastus kaheks – valgustatud vähemus ja mittevalgustatud enamus. Valgustatud juhid erinevad mittevalgustatuist peamiselt selle poolest, et neil on olemas õiged vastused kõige jaoks. Jättes kõrvale need juhid, kes olid juba sündides targad või kes said targaks juhiks saamise hetkel, hangivad valgustatud juhid oma tarkust peamiselt õigest lugemisvarast. […]

Loe edasi »

Ratsionaalsuse segamine irratsionaalsusega

Seth Godin kirjutab, kuidas me kõik oleme teatavas mõttes amatöörteadlased ning usume enda võimesse langetada põhjendatud ning ratsionaalseid otsuseid. Aga infomürast saastatud arvamused kipuvad aina komplekssemaks muutuvas maailmas üha vähem paika pidama. Ja probleemid ei tulene mitte sellest, et inimesed on irratsionaalsed, vaid pigem sellest, et me siiralt usume oma üliratsionaalsuse kõikvõimsusesse ning oleme õppinud […]

Loe edasi »