Archive for the ‘Majandus’ Category

Kes tappis majanduskasvu?

Post Carbon Institute’is tegutsev, mitmete raamatute autor Richard Heinberg on aktiivne fossiilsete kütuste kasutamise lõpetamise eest võitleja. Järgnev video valmis tema värskeima raamatu The End of Growth: Adapting to Our New Economic Reality tutvustamiseks. Richard Heinberg arvab, et meie ees seisvad probleemid on põhimõtteliselt lahendatavad, kuid meeles tuleb pidada klausleid “juhul, kui” ja “aga”. Perhaps […]

Loe edasi »

Säästmine hukutab vabaturumajanduse! Really?

Sattusin Ekspressis lugema Swedbanki vanemökonomisti Madis Abeni interpretatsiooni säästmise halvavast mõjust turumajandusele. Muuhulgas väidab Madis Aben järgmist: Säästmine on mikrotasemel väga positiivse maiguga tegevus, aga makromajanduslikult on häda selles, et kollektiivne säästmine on vabaturumajandusele hukatuslik. See on nii intrigeeriv väljaütlemine, et pani mõtte liikuma. Järgnevalt lühike kokkuvõte, miks ma eeltoodud väitega nõustuda ei taha. 1. […]

Loe edasi »

Majandusest ja turgudest Karl Polanyi abiga

Ajakirja Fast Company kaasasutaja Alan M. Webber annab oma blogis mõtlemapaneva ülevaate üle-eelmisel sajandil Austrias sündinud väljapaistva majandusajaloolase Karl Polany raamatust The Great Transformation (1944). Huvitudes sellest, kuidas toimib majandus ühiskonna ja kultuuri osana, oli Polany ühtlasi tuntud traditsioonilise majandusmõtlemise oponendina. Polany viitab, et tööstusrevolutsioon juhatas sisse suured muutused nii ühiskonnas kui majanduses. Koos tööstusrevolutsiooniga […]

Loe edasi »