Archive for the ‘Teadmusjuhtimine’ Category

information vs knowledge

Source: Hugh MacLeod, gapingvoid.com

Loe edasi »

Õppimisega seotud teooriad

Visuaalselt hästi toimiv katse kaardistada erinevad õppimisega seotud teooriad. Loodetavasti seda veel täiendatakse. Teostatud EL 7. raamprogrammi kuuluva HoTEL projekti (Holistic approach to tech enhanced learning) raames. Kasutatud tarkvara CmapTools. Klikkimisel avaneb täissuuruses.

Loe edasi »

If you want people to share their knowledge

We ask this question a lot: “How do we incentivise people to share their knowledge?” The question is asked because when managers look around their organizations they don’t see much knowledge sharing going on. This is a serious concern, but I think it is the wrong question. The question is based on the assumption that […]

Loe edasi »

Teadmusjuhtimisest üksi ei piisa

Teadmusjuhtimise konsultant David Gurteen võtab artiklis “Teadmus, teadlikkus ja mõistmine” kokku põhjused, miks teadmusjuhtimise rakendamine annab nii harva soovitud tulemusi. Lühidalt: selleks, et oma tööd paremini teha, ei vaja me ei rohkem, ei parema kvaliteediga ega ka paremini süstematiseeritud teadmisi. Sellest kõigest pole lihtsalt vähimatki kasu, kui me ei oska või ei saa neid teadmisi […]

Loe edasi »

Teadmustöö vajadused ja juhtimispraktikad

Konsultatsioonifirma McKinsey aastal 2005 avaldatud uurimuse The next revolution in interactions (pdf) järgi olid tervelt 70% perioodil 1998-2005 USA-s loodud töökohtadest sellised, mis nõudsid vähemal või rohkemal määral analüüsi, ekspertiisi, interpreteerimist, sünteesi, loomingulist ja valikute tegemist. Ainult 30% loodud töökohtadest sai liigitada rutiinseks ja ettemääratud algoritmi järgi toimivaks. Eeltoodu viitab trendile, kus kõikides arenenud riikides […]

Loe edasi »

Teadmusjuhtimise kolm põlvkonda

Patti Anklami blogis sattusin huvitava raamistiku peale, mis illustreerib teadmusjuhtimise arengut. Kuigi piirid tabelis toodud eri põlvkondade vahel on paratamatult natuke kunstlikud, peegeldab see kokkuvõttes siiski päris hästi, kuidas tulenevalt ümbritseva keskkonna ja organisatsioonide arengust tulenevalt on ka teadmusjuhtimise fookused muutunud. Samas leiab suurem osa teadmusjuhtimist puudutavat diskussiooni aset erinevate koostööd võimaldavate tehnoloogiate ümber. Eitamata […]

Loe edasi »