Eesti juhtimisvaldkonna uuring 2011

Nii. Eesti juhtimismaastikul toimuvat kaardistav põhjalik Eesti juhtimisvaldkonna uuring 2011 on valmis. Teostajaid sai uuringu aruandesse kokku tervelt 17 – tegemist oli Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja EBSi koostööprojektiga. Uuringusse jõudsid rohkem kui 200. juhi hinnangud ja arvamused kasutuselolevate juhtimispraktikate kohta (tänud vastajatele!), intervjueeriti juhtimiskonsultante, uuriti koolitusturgu, teadust, konverentse. Uuringu ja selle põhijäreldustega saab igaüks tutvuda EASi veebilehel (.pdf). Julgeks arvata, et suisa kohustuslik lugemisvara kõikidele juhtidele ja juhtimishuvilistele! Igaks juhuks ka selge väljaütlemine: olin tellija poole peal uuringu valmimisega seotud.

Juba uuringu põhijäreldused annavad küllaga mõtlemisainet, aga tahaks natuke lahti rääkida tulemuste seda osa, mis pakkusid kõige suurema üllatusmomendi. Osaliselt on neid uuringu raportis ka avatud, aga mitmedki järeldused ja seosed muutuvad nähtavamaks alles siis, kui hakata omavahel kõrvutama erinevaid alamuuringud (näiteks ettevõtete juhtimispraktikaid koolitusvajaduse hinnangutega). Ja loomulikult olid suureks abiks uuringu teostajate enda vahetud kommentaarid (tänud Maaja Vadile ja Milvi Tepile!).

Eesti juhtimisvaldkoona uuringu peamised üllatused olid järgmised:

  1. Eesti ettevõtteid juhitakse ühetaoliselt.
  2. Keskjuhtide kaasamine on organisatsiooni tervise võtmeindikaator.
  3. Ettevõtted koolitavad tühja.
  4. Eesti- ja välisomanikega ettevõttete planeerimisprotsessid arenevad vastassuundades.
  5. Omanikud on ettevõtte arengule kas selge pluss- või miinusmärgiga.
  6. Juhid arvavad, et peavad kõigega ise hakkama saama.

Üllatuste pikem lahtikirjutus on järgmises postituses.

 

RSS 2.0 voog selle postituse kommentaaride jaoks. You can leave a response, or trackback from your own site.