Kompetentside mõõtmisest ja arendamisest

Kaido Vestberg võttis oma blogis väga hästi kokku kompetentside ja nende arendamise vahelise seose (õigemini küll nende puudumise) ärieesmärkide saavutamisega. Paar huvitavamat mõtet tahaks eraldi välja tuua:

– Personalijuhtide soov kõigepealt juhtide kompetentse kaardistada ja seejärel koolitama hakata tuleneb olukorrast, kus ärilisi eesmärke ei suudeta tegevuste tasandile tõlkida, rääkimata tegevusmõõdikute ehk KPI (Key Performance Indicator) määratlemisest. Siin ilmselt ongi üks põhjus, miks antakse personaliinimestel võimalus tegeleda usinasti kompetentside kaardistamisega. On vähemalt mingi loogiline alus kogu ettevõtte arendamisel.

– Teine põhjus, miks personaliinimestel lastakse kompetentside teemaga tegeleda, on reaalsus, kus firma juhid ei näe seost ettevõtte edukuse ja inimeste arendamise vahel.

– Lõpetuseks mõtlemapanev fakt: firmades, kus personalijuht puudub, ei ole ma kuulnud kunagi räägitavat kompetentside mõõtmise ja arendamise vajadusest. Seal räägitakse konkreetsete probleemide lahendamise ja eesmärkide saavutamise vajadusest.

RSS 2.0 voog selle postituse kommentaaride jaoks. You can leave a response, or trackback from your own site.