Kuidas kindlustada, et midagi ei tööta?

Kui sa veetsid äsja tund-pooleteist koosolekul, kus ei suudetud mitte midagi otsustada, jutt kaldus pidevalt teemavälistele pisiasjadele, asja sisulise aruteluni ei jõutudki ning lõpuks otsustati probleemi lahendamiseks kokku kutsuda töögrupp, siis oled olnud tunnistajaks mitmele klassikalisel töö saboteerimise tehnikale. Vaevalt, et selles loetelus erilist uudist oli, kui… kõik toodud näidetest ei pärineks aastast 1944.

Tegemist on väljavõtetega 1944. aastal Luure Keskagentuuri eelkäija Strateegiliste Teenuste Büroo (ingl. k. Office of Strategic Services, OSS) poolt avaldatud saboteerimise käsiraamatust, mis oli mõeldud Saksamaa ja tema liitlaste poolt okupeeritud territooriumitel töötavate tehaste, ametite ja transpordisüsteemide toimimise nõrgestamiseks. Dokument oli millegipärast pikalt salastatud, kuid nüüd on see LKA veebilehel¹ kõigile vabalt kättesaadav. Kuigi valdav osa käsiraamatust on aktuaalsuse kaotanud, mõjuvad selle juhtimisega seonduvad “soovitused” vägagi tänapäevaselt. Järgnev ongi valik rohkem kui 70 aastat vanadest nippidest, mille abil saab töötegemist edukalt takistada.

– Nõua, et kõik toimuks läbi õigete “kanalite”. Ära luba otsustamise kiirendamiseks hierarhiavälist otsesuhtlust.
– Pea “kõnesid” Räägi igal võimalikul juhul ja tee seda võimalikult pikalt. Piki jutu sisse pikki anekdoote ja illustreeri kõike näidetega oma isiklikust kogemusest.
– Kui iganes võimalik, suuna asjade otsustamine komisjonidesse ja töögruppidesse “asjade põhjalikuks vaagimiseks”. Püüa komisjoni koosseis võimalikult suureks ajada – see ei tohiks kindlasti olla vähem kui viis inimest.
– Suru aruteludesse ebaolulisi teemasid nii sageli, kui võimalik.
– Vaidle innukalt otsuste ja memode täpse sõnastuse üle.
– Pöördu tagasi eelmise koosoleku otsuste juurde ja taasava küsimus juba tehtud otsuste otstarbekuse kohta.
– Kutsu üles “ettevaatlikkusele” ja “mõistlikkusele”, selgitades, et kiirelt vastu võetud otsused põhjustavad tulevikus probleeme.
– Tööülesannete jaotamisel alusta kõige vähemtähtsatest töödest. Hoolitse, et kõige tähtsamad ülesanded saaksid määratud kõige saamatumatele.
– Lihvi täiuslikkuseni vähetähtsaid tööprotsesse, jättes olulised tähelepanuta.
– Töömotivatsiooni ja selle kaudu tootlikkuse langetamiseks eduta kõige saamatumaid töötajaid.
– Kutsu kokku koosolek alati, kui parasjagu on kõigil vaja tegeleda mõne kriitilise tähtsusega asjaga.
– Mida rohkem protseduurireegleid ja kordasid, seda parem. Nõua, et igat pisiasja peab kooskõlastama vähemalt 3 inimest.
Kui siin leidus olulisi sarnasusi sinu praeguse töökohaga, siis järelikult on keegi saanud hakkama õnnestunud sabotaažiga. Jääb vaid üle küsida, kes selle korraldas?
——
¹ Leiab kergesti internetist, kui otsingusse panna Simple Sabotage Field Manual.

RSS 2.0 voog selle postituse kommentaaride jaoks. You can leave a response, or trackback from your own site.