Miks noored töölt lahkuvad?

Tööandjad kurdavad, et noored ei kipu tööl püsima. Veel enam – uuringute kohaselt on kõige tõenäolisem lahkuja heade õpitulemustega ja kõrge potentsiaaliga noor inimene. Ja selliseid noori lahkub hulgi. Keskmiselt on ta 30. aastane. Keskmiselt lahkutakse peale 28-kuulist töötamist.

3/4 noortest on tunnistanud, et saadab CV-sid ning käib tööintervjuul vähemalt korra aastas juba oma esimesel töökohal. 95% jälgib pidevalt teisi potentsiaalseid tööandjaid.

Hulk erinevaid uuringuid on näidanud, et tänastel noortel puudub igasugune kavatsus pikemalt püsima jääda, kui nad ei tunne, et õpivad, arenevad ja on tööl väärtustatud.

Noored lahkuvad, kui neil puuduvad arenguvõimalused ning neid ei väärtustata.

Ühe konsultandi arvates on kaks peamist põhjust, miks noored lahkuvad, puudulikud koolitusvõimalused ning suunava juhendamise (ehk mentorluse) vähesus töökohal. Mõnikord on töökohavahetuse taga tõesti ka väike palk, vahel leitakse, et antud töö ei vasta ootustele. Kuid hoopis sagedamini on lahkumise põhjuseks ikkagi see, et noored ei saanud personaalset tähelepanu, juhendamist, suunamist ning koolitust. Selles plaanis erineb praegune põlvkond eelnevatest generatsioonidest.

Parim võimalus enda juurde tõmmata ja enda juures hoida saavutusvajadusega noori on luua selline keskkond, kus on loodud tingimused arenguks, kus saab uusi oskusi omandada – ja kus saab neid ka rakendada. Selle alternatiiviks on läbikäiguhoov.

________
Loe lisaks:
Milleeniumipõlvkond ja nende juhid
Missugust tööd soovivad milleeniumilapsed?

RSS 2.0 voog selle postituse kommentaaride jaoks. You can leave a response, or trackback from your own site.