Mis on strateegia ehk kuidas kujunevad arvamused

Panen ülesse ühe silma hakanud näite, kuidas erinevatest allikatest pärit info võib terminoloogilises mõttes ühest ja samast asjast kujundada üsnagi erineva pildi. Jutt puudutab ettevõtte strateegiat ning seda, kuidas erinevad allikad seda mõistet avavad.

Algatuseks strateegia definitsioon. Henry Mintzbergi/James Quinni järgi on strateegia

plaan, mis integreerib organisatsiooni olulisemad eesmärgid, poliitikad ja tegevuse ühtseks tervikuks / A strategy is a pattern or plan that integrates an organization’s major goals, policies, and action sequences into a cohesive whole.

Lugedes aga Henry Mintzbergi, Bruce Ahlstrandi ja Joseph Lampeli 1998. a. raamatut Strategy Safari: A Guided Tour Through The Wilds of Strategic Mangament, leiame sealt päris huvitava mõttetera:

Ask someone to define strategy and you will likely be told that strategy is a plan, or something equivalent – a direction, a guide or course of action into the future, a path to get from here to there. Then ask that person to describe the strategy that his or her organisation or that of a competitor actually pursued over the past five years – not what they intended to do but what they really did. You will find that most people are perfectly happy to answer that question, oblivious to the fact that doing so differs from their own definition of the term.

It turns out that strategy is one of those words that we inevitably define in one way yet often use in another. Strategy is a pattern, that is, consistency in behavior over time.

Nagu näeme, avardab teine lõik arusaamist strateegiast märgatavalt. Piirdude ainult esimesena toodud definitsiooniga, tekib üks ja kitsam pilt, vaadates mõlemat asja koos, märgatavalt laiem. Kahtlustan, et täpselt sama seis on väga paljude muude asjadega – pilt, mis meil mingist asjast tekib, sõltubki sellest, missugustest tükkidest see kokku laduda. Et eelnev jutt strateegiast aga veel kolmandaski suunas pöörata, toon ära Richard Rumelti mõtte 1993. a. avaldatud artiklist Evaluating Business Strategy:

The term “strategy” has been so widely used for different purposes that it has lost any clearly defined meaning.

Niisiis, mis on strateegia?

_________
Samal teemal: Michael Porter, strateegia ja vihmatants

RSS 2.0 voog selle postituse kommentaaride jaoks. You can leave a response, or trackback from your own site.