Posts Tagged ‘areng’

Tulemusvestlus – kasutu, kuid endiselt kasutusel

Ligi 90% töötajatest (hõlmab nii juhte kui mittejuhte) arvab, et iga-aastane tulemusvestlus pole ei kasulik ega tulemuslik. Töötajate tagasiside näitab, et ainult 30% tulemusvestlustest parandab mingil moel tulemuslikkust. 30% tulemusvestlustest hoopis kahandavad tulemuslikkust. Ainult 5% personalitöötajatest on iseenda poolt juurutatud tulemusvestluste süsteemiga väga rahul. Ligi 60% personalitöötajatest paneb sellele hindeks “rahuldav” või “mitterahuldav”. Iga-aastased tulemusvestlused […]

Loe edasi »

Juhtidel pole aimugi, mis töötajaid motiveerib

Harvard Business Schooli professor Teresa Amabile ja arengupsühholoog Steven Kramer uurisid pealtnäha lihtsat, ent ülimalt olulist asja: millal on töötajad töö juures kõige rohkem motiveeritud ja pühendunud? Uurimiseks valiti üsna aja- ja töömahukas viis – 238 inimest seitsmest ettevõttest vastasid iga päev küsimustikule ja saatsid uurijatele päevikukandeid kirjeldustega oma päevast. Kokku töötati uuringu käigus läbi […]

Loe edasi »