Posts Tagged ‘klassika’

Bach – Goldberg Variations: Aria – Glenn Gould

Kanada pianist Glenn Gould oli eelmise sajandi üks pärjatumaid pianiste, seda just tänu oma Bachi tõlgendustele. Järgnev lõiguke on algus pikemast, 1981. aastast pärinevast stuudiovideost. Muuusika, kus ka iga vaikusehetk on sama kõnekas, kui muusika ise. Glenn Gouldi salvestuste puhul on huvitav ka see, et tihti ümiseb ta oma mängule ise kaasa. Glenn Gouldi ja […]

Loe edasi »

Suurepärase tulemuse saavutamine ilma juhita

Enamikes orkestrites dirigent mitte ainult ei otsusta, millist muusikat mängitakse, vaid ka kuidas seda mängitakse. Dirigent kontrollib igat muusikut eraldi. Muusikute enda arvamustele ja soovitustele pole palju ruumi jäetud, nende nõu küsitakse harva ja veelgi harvem võetakse seda kuulda. Sarnaselt töötajatele, kes on sattunud autokraatse juhi alluvusse, oodatakse ka orkestrantidelt kõikide dirigendi suuniste vastuvaidlematut täitmist. […]

Loe edasi »

Midagi ilusat

J.S. Bachi koraal “Ärgake, nii vahid hüüdvad” (Wachet auf, ruft uns die Stimme!) Royal Philharmonic Orchestra esituses Royal Albert Hallis 14. augustil 2010. Võrdluseks võib sama asja natuke teistmoodi kuulata Norra soprani Sissel Kyrkjebø esituses.

Loe edasi »

Kuidas juhtida mitte juhtides?

Peter Drucker avaldas kunagi arvamust, et suurem osa sellest, mida me peame juhtimiseks, seisneb tegelikult inimeste takistamisel oma tööga hakkamasaamisel. Teisisõnu: vähem juhtimist on tihti rohkem. Võib-olla üks parimaid visuaalseid illustratsioone sellele on Leonard Bernsteini juhatatud Haydni 88. sümfoonia. Pikema ja vahest ilmekamagi versiooni samast klipist leiab siin. Ja kui sellest küllalt ei saanud, tasuks […]

Loe edasi »