Posts Tagged ‘talendid’

Keerulisem kui maailma parima otsimootori arendamine

Üks hea tuttav kandideeris hiljuti uuele ametikohale. Kuigi kandideerimisprotsess kulges tema jaoks edukalt, oli ta hämmastunud konkursi läbiviimise keerukusest – see koosnes kokku kuuest voorust, sisaldades vestlusi, teste ja rühmatöid. Kas tõesti aitasid testid välja valida parima kandidaadi? Internetigigant Google viis mõned aastad tagasi läbi uuringu, et selgitada välja, kui hea on olnud üks või […]

Loe edasi »

Talendikõrb või sundkuivendamine?

Lugedes Arengufondi blogist arvamuslugu Talendikõrb kesk rahvaküllust, tekkisid paratamatult mõned mõtted. Et teema on põhiosas kokku kirjutatud selliste maailmakuulsate konsultatsioonifirmade, nagu Boston Consulting Group ja McKinsey, andmetele toetudes, siis nende arvamusi analüüsikski. Lugu talentidest algab selgelt hoiatavas toonis: Varem, kui me oodatagi oskame, on käes sedavõrd suur talentide nappus, et lahendamata jättes pidurdab see majanduskasvu […]

Loe edasi »

Liiga loov, et sobida juhiks?

Loovus – võime mõelda seda, millele veel mõeldud pole ja see teoks teha on meie liigi olulisim omadus, kirjutab Mark Earls raamatus “Loova ajastu koidik”. Tõepoolest, loovus, uute ideede leidmine ja elluviimine on tänapäeva majanduses muutumas kõiki puudutavaks hädavajaduseks. Loovus pole enam “meelelahutus”, vaid sellest on saanud otsustav majandusressurss. Selle sissejuhatusega nõustuvad ilmselt paljud. Näeme, […]

Loe edasi »

Kas juhime talente või karjatame lambaid?

Talentide ja nende juhtimise temaatika on organisatsioonide arendamisel olnud aktuaalne juba mõnda aega. Ühest küljest viitab see, et (vähemasti teoorias) tunnistatakse aina rohkem üksikisiku tähtsust organisatsiooni edukuse tagajana, teisalt on aga jätnud õhku küsimuse, mida siis ikkagi tuleks inimpotentsiaali paremaks ärakasutamiseks teisiti teha. Ka talenditeema uuesti fookusesse tõstnud algatus hakata talente välismaalt koju kutsuma ei […]

Loe edasi »